Page Loader
 • Chep България

  CHEP България

  Питали ли сте се някога ...

  Движим, съхраняваме и защитаваме ли  нашите продукти чрез нашата верига от доставчици по най-рентабилен начин?

Портфолио + Плюс Вход

 • Много компании от цял ​​свят са си задавали този въпрос и се обърнаха към нас, за да им помогнем да намерят по-добър начин.
 • Нашият глобален опит ни дава възможност да предоставим на клиентите  задълбочен поглед за това къде да открият  неефективността в опаковането  сред веригата им от доставчици. Да спомогнем за намаляване на тези недостатъци, ние предлагаме гама от решения в палети, контейнери и кошове/щайги, които включват отговорността на CHEP  за активите и много от дейностите, свързани с тяхната експлоатация, включително ремонта, измиването и преместването. По този начин ние помагаме на нашите клиенти да освободят капитал и намалят  оперативните разходи, които да инвестират в по-същински бизнес дейности.
 • Ако искате да научите повече, ние бихме искали да помогнем.

 • CHEP предлага палета и контейнер 'пулинг'  услуги от 1954 г.
 • CHEP е световен лидер с над 350 млн. палети, щайги и контейнери, които се използват във веригите за доставка на нашите клиенти всеки ден.
 • Днес CHEP оперира в 49 страни по целия свят ангажиран да обслужва нуждите на главни индустрии, включително на потребителските стоки, търговията на дребно, общото производство, автомобилостроенето, космонавтиката, пресните храни и химическите индустрии.
 • CHEP е подкрепена от компанията-майка  Brambles, която осигурява солидна финансова подкрепа, за да подкрепи визията на Chep за предоставяне на 'пулинг' решения за най-динамичните отрасли в развитите и развиващите се пазари по целия свят.

CHEP Продукти, които са налични в България

Дървен палет - 1200 x 1000 mm

Wooden Pallet - 1200 x 1000 mm

Качествената дървена платформа с размери 1200 x 1000 mm е идеална за транспорт на стоки в много сектори като този на Потребителските стоки, Прясната храна и Автомобилната индустрия  ( 00001 )

Дървен палет - 1200 x 800 mm

Wooden Pallet - 1200 x 800 mm

СНЕР палетът с размери 1200 x 800 mm е платформа с общо предназначение, използвана за дистрибуция и транспорт на стоки и продукти  ( 00003 )

Дървен и Метален Палет - 800 x 600 mm

Wooden & Metal Pallet - 800 x 600 mm

Палетът с размер 800 x 600 mm от метал и дърво е с голяма здравина и може да бъде използван за повечето приложения в дистрибуционните и транспортните канали в Европа  ( 00008 )

Пластмасов Палет Дисплей - 600 x 400 mm

Plastic Display Pallet - 600 x 400 mm

Лесният за боравене пластмасов палет за дисплеи с размери 600 x 400 mm има четиристранен достъп и заедно с размерите и теглото си, е идеален за високоскоростни автоматизирани системи  ( 00016 )